Overslaan naar content

Afdeling Finance

Afdeling Finance

Het verantwoord beheren van alle inkomende en uitgaande geldstromen en de daarbij horende administratie en communicatie zijn activiteiten die onder de expertise afdelingen van de Chief Financial Officer vallen.

Acceptatie De afdeling Acceptatie draagt zorg voor de beheersing van o­ns kredietrisico en analyseert hiervoor de financiële cijfers van potentiële en bestaande klanten. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor het bijhouden van alle klant- en leveranciersgegevens en zorgt voor de controle van de leaseovereenkomsten

Crediteuren Dit team behandelt alle ingaande factuurstromen, hoofdzakelijk op geautomatiseerde wijze. Zo boekt en betaalt ze circa 80.000 facturen afkomstig van autodealers en schade- en onderhoudsbedrijven. Daarnaast verwerken de crediteuren analysten bekeuringen, brandstofpassen en brandstofdeclaraties.

Financial Controlling Deze afdeling draagt zorg voor de maand- en jaarafsluiting en externe financiële rapportages.

Business Control, BI & Pricing De afdeling Business Control, BI & Pricing is een afdeling verantwoordelijk voor de beheersing van rente- en restwaarderisico’s. Daarnaast zorgt zij voor een effectieve planning- en controlecyclus van voortgangsrapportages voor het hoofdkantoor, de directie en overige afdelingen en het bijhouden van prijstabellen. Verder adviseren de controlling collega’s de directie en overige afdelingen bij bedrijfseconomische vraagstukken.

Collections Richt zich op het incasseren en verlagen van het uitstaand saldo. Zo is dit team verantwoordelijk voor de afhandeling van alle financiële klantcontacten en deurwaarderszaken. Ook heeft zij een signaleringsfunctie voor interne processen en disputen.

Legal Onze Legal afdeling houdt zich bezig met het intern adviseren op het gebied van allerlei juridische zaken waar onder de privacy wetgeving.

Risk Dit expertgebied is onder andere verantwoordelijk voor risicocontrole op interne processen en kwaliteitsbeheer.

Consent choices