Overslaan naar content

Vrouwen in het mt zou heel gewoon moeten zijn

8 maart 2021

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Een dag die wereldwijd veel belangstelling en support krijgt, simpelweg omdat het nodig is. Ook in Nederland is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen nog niet bereikt. Daarom vindt ALD Automotive het belangrijk dat deze dag niet ongemerkt voorbij gaat. Wij spraken hierover met Marijke Bron, een van de drie vrouwen in ons Management Team (MT). Sinds 2018 is zij Sales Director bij ALD Automotive. Marijke steekt direct van wal: “Internationale vrouwendag – eerlijk gezegd zou een internationale vrouwendag niet nodig moeten zijn. Maar ik besef ook dat deze dag op dit moment nog erg belangrijk is, met name voor de onderdrukte positie van vrouwen in andere samenlevingen.”

Nog niet divers genoeg   Kijkend naar Nederland, vindt Marijke vooral dat we nog niet divers genoeg zijn. Zeker niet in het bedrijfsleven. “Wij lopen in Nederland ten opzichte van de landen om ons heen wel wat achter. Vrouwen werken daar meer fulltime en maken eerder carrière. Zeker in Scandinavië is de rolverdeling tussen mannen en vrouwen veel meer gelijk in bijvoorbeeld de opvoeding en opvang van kinderen. Ik had eigenlijk verwacht dat ‘mijn generatie’ geen last meer zou hebben van genderongelijkheid. Zo mocht mijn moeder nog niet zelf een hypotheek afsluiten, dat kun je je nu toch echt niet voorstellen?”

Ze vervolgt: “Hoewel ik zelf nooit barrières heb gezien of ervaren, vind ik het teleurstellend dat het nog steeds “bijzonder” is dat vrouwen een hoge positie bekleden. In Nederland moet het wel mogelijk zijn dit te versnellen en dat begint bij de basis: opvoeding en onderwijs. 74 procent van de meisjes denkt dat het voor vrouwen lastiger is om later een leidinggevende functie te krijgen dan voor mannen  (bron: Womeninc.nl). Wij kunnen daarin meisjes meer uitdagen en begeleiden.”

Diversiteit op alle niveaus Binnen het bedrijfsleven komt er wel steeds meer aandacht voor vrouwen in hogere posities. “Dat is ook belangrijk want je hoort als organisatie een weerspiegeling te zijn van de maatschappij. Ik vind het belangrijk om diversiteit te creëren op alle niveaus. Dat maakt de doorstroom ook makkelijker, anders is het voor vrouwen lastiger om er doorheen te komen. Wij hebben bij ALD Automotive een divers MT en dat maakt ons een sterk team, vind ik. Maar eerlijk is eerlijk, dat zou toch eigenlijk gewoon en niet bijzonder moeten zijn.”

Marijke geeft aan binnen het eigen MT niet met de samenstelling man/vrouw bezig te zijn. Wat wel opvalt en ons zo sterk maakt, is dat uitdagingen vanuit verschillende perspectieven worden belicht. Dat maakt elke beslissing beter en waardevoller. Ik denk dat vrouwen misschien wel iets meer invoelend zijn en intuïtie verhandelen. Goed luisteren, je gesprekspartner centraal stellen in, daar zijn vrouwen van nature vaak goed in. In mijn vakgebied Sales is dat bijvoorbeeld een hele handige eigenschap.”

Jezelf kunnen zijn ALD Automotive heeft een grote diversiteit aan mensen. “Je bent onderscheidend in wat je meebrengt en hoe je daar inhoud aan geeft. En het is belangrijk om daarin vooral jezelf te kunnen zijn. Dat is leidend bij succesvol samenwerken en niet van welke geslacht je bent, hoe je eruitziet of welk geloof je aanhangt”, is Marijke van mening. Uit onderzoek blijkt dat in 2019 gemiddeld 12 procent van de bestuurders vrouw was (bron: Tias.edu). “Dan doen wij het helemaal niet slecht . Ons MT bestaat namelijk voor 33 procent uit vrouwen. Het percentage vrouwen binnen ALD NL, dat een leidinggevende functie heeft is slechts 16 procent. Het hele bedrijf hoort echter een weerspiegeling van de samenleving te zijn dus we hebben nog wel een uitdaging. Momenteel is 27 procent in onze organisatie vrouw en dat moet dit jaar naar 32 procent”, concludeert Marijke.

Dit jaar is het thema van I.V. ‘Invloed met Impact’. Hoe kunnen vrouwen op een positieve manier zorgen voor verandering, en in dit geval in het bedrijfsleven? “Soms zijn er stevige maatregelen nodig om verandering te creëren. Als je iemand zoekt voor het invullen van een vacature, dat dat een vrouw moet zijn – so be it. Dan maar iets langer wachten tot die geschikte kandidate zich voordoet. De huidige arbeidsmarkt maakt het echter wel lastig. Maar als het doel het aantrekken van vrouwen in het economisch bedrijfsleven is moet je daar naar durven handelen.”

Tot slot, welke vrouwen zijn een inspiratie voor Marijke? “Velen! ‘Usual suspects’ zoals Hillary Clinton en Angela Merkel bijvoorbeeld, beide vasthoudende vrouwen met een flinke dosis zelfvertrouwen en lef! Maar ook dichter bij huis ken ik er velen, maar uiteindelijk kom ik toch altijd weer terug bij de basis. Mijn ouders, zij zijn mijn grote voorbeeld dat je kan worden wat je wilt en jongens en meiden gelijk zijn.”

Consent choices