Overslaan naar content

Je persoonsgegevens

De vacaturewebsite slaat je profielgegevens op wanneer je je aanmeldt via LinkedIn, reageert op vacatures, je aanmeldt voor vacature-alerts of je aansluit bij de Talentcommunities. Op deze pagina kun je een verzoek indienen om jouw opgeslagen persoonsgegevens in te zien of te verwijderen. Voor het indienen van een dergelijk verzoek dien je je e-mailadres op te geven en te verifiëren. Alle verzoeken zullen binnen 30 dagen worden afgehandeld. Wanneer je verzoekt om de verwijdering van je persoonsgegevens, worden al je profielgegevens van de vacaturewebsite verwijderd, met inbegrip van eventuele lopende sollicitaties. Ook eventuele abonnementen op de vacaturewebsite worden hierdoor geannuleerd.Persoonsgegevens beheren

Verzoek om je persoonsgegevens in te zien, te downloaden en te verwijderen

Consent choices